Certificering

Kvalitetsstyring / Certificering

Vi fokuserer på B2C markedet med standardiserede produkter med høj lyskvalitet, samt på B2B markedet med specialprodukter udviklet i tæt samarbejde med kunden. Vi arbejder med komponenter af højeste kvalitet til sikring af markedets krav til farvegengivelse, farvetemperatur, farveensartethed, lyskvalitet og levetid.

Udover vores standardsortiment, har vi stor erfaring og ekspertise i, at samarbejde med kunder om, at udvikle specialprodukter tilpasset kundekrav. I samarbejde med kunder og interessenter udarbejder vi projektforslag og dokumentation til effektivisering af lyssætningen, med brug af såvel specialudviklede lyskilder som vores standard lyskilder i detailforretninger/ kæder, hoteller, restauranter, kontorbygninger, offentlige institutioner, biografer, forlystelsesparker med flere.

Derudover tilbyder e3light et sortiment af energieffektive LED armaturer beregnet til brug i kontor og butikker, industri, sportshaller, detailkæder med flere. I denne forbindelse rådgiver vi kunden om lyssætning, valg af lyskilder, wattage etc. og dokumenterer naturligvis armaturplacering, lys niveauer osv.

e3light tilstræber at alle vores produktionsenheder arbejder på at skulle producere og levere under de strengeste kvalitetskrav, og er certificeret efter følgende standarder.

SA 8000 Social Accountability
International certificeringsstandard i social ansvarlighed

Amfori BSCI – Business Social Compliance Initiative
Målet med Amfori BSCI er at forbedre arbejdsforholdene over hele verden og vore produktionsenheder er reguleret via indholdet i amfori BSCI-aftalen som bl.a. sikrer vore medarbejdere. (Se mere på www.amfori.org)

  • Medarbejderinddragelse og beskyttelse
  • Retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger
  • Der accepteres ingen form for diskrimination
  • Lovmæssige minimumsløn
  • Arbejdstiden er reguleret i henhold til nationale retningslinjer og må ikke overstige 48 timer ugentligt, plus max.12 timers overarbejde
  • Børnearbejde er forbudt
  • ”Sikkert” arbejdsmiljø
  • Ingen tvangsarbejde eller disciplinære tiltag

ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem standard
som er anerkendt i hele verden og er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring.

ISO 14001 International miljøstandard
er en systematisk tilgang til miljøledelse med den hensigt at bidrage til den miljømæssige søjle for bæredygtighed.

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse standard
er en international standard inden for arbejdsmiljø. Standarden fokuserer på arbejdsmiljø og for at forebygge arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme. Herudover fokuserer standarden på Risk Management, samt at ansvaret for ledelsessystemet er placeret hos topledelsen i virksomheden eller organisationen.

e3light tilbyder vores kunder, at sikre den nødvendige produktcertificering, der måtte ønskes/behøves til et givent marked for kunden, på de specialudviklede lyskilder og armaturer.
Vi har mange års erfaring med at hjælpe vores kunder til de rette certificeringer, så et givent produkt kan sælges på de fleste markeder Worldwide.

Scroll to Top