Lær om lys

light that matters

80% af vore sanseindtryk stammer fra synet. Derfor er lyset så vigtigt for vor opfattelse af vore omgivelser, vort humør, vor trivsel og ikke mindst vor evne til at fungere optimalt på arbejde og i fritiden. For at  kunne se og opfatte omgivelserne skal de udsende lys eller være belyst af en lyskilde. Belysningen kan enten komme fra naturligt lys dvs. dagslys eller fra kunstig belysning.

Her tænkes først og fremmest på elektriske lyskilder.

Begreber og forklaringer

Glødepærer

Den traditionelle pære fra midten af 19-tallet

Halogen

Som glødepære, men med højere temperaturer

LED

Fremtidens belysning

Sparepærer

Kompakt lysstofrør med indbygget teknik

Lysstofrør

Traditionelle lysstofrør

Metalhalogen

CMH, CDM, HID mv.

Bortskaffelse

Hvordan bortskaffer du lyskilder?

Udfasning

Hvornår udfases de forskellige lyskilder?

Energimærke

Hvad betyder energimærkningerne?

Lys beskrives som...

Lys beskrives som bølger, der rejser fra lyskilden i rette linjer, indtil de rammer en genstand. Det elektromagnetiske spektrum. Hver enkelt del af spektret har sin egen bølgelængde, som måles i nanometer. Synligt lys ligger i området mellem 380 til 780 nanometer, hvilket beskriver farverne fra rød over i grøn og gul til blå. De farver vi kender fra regnbuen. Lyset kan være sammensat af en, flere eller alle bølgelængder. 

Det naturlige lys opfattes som hvidt. Det er en blanding af alle spektrets farver, ligeligt fordelt. Hvis lysets fra en lyskilde ikke indeholder alle bølgelængder i det synlige spektrum, vil lyset ikke kunne gengive alle farverne lige godt. Alle kunstige lyskilder bedømmes ud fra en sammenligning med det naturlige lys. 

Der er forskellige egenskaber, der er knyttet sammen med beskrivelsen af lyskilder. For at kunne vælge den rigtige lyskilde, er det en god ide at have en vis forståelse for hvad der gemmer sig bag de forskellige begreber.

Farvetemperatur (K)

Er lyset koldt eller varmt?

Farvegengivelse (CRI)

Hvordan gengives farver

Effekt (W)

Tidligere styrken, nu kun forbruget

Lysmængden (LM, CD, LUX)

Hvad er Lumens, Candela og Lux?

Lysdæmpning

Hvordan dæmper jeg?

Levetid (H)

Hvor lang tid holder den?

Scroll to Top